Klik hier voor
VideoTec verkoopvoorwaarden
Klik hier voor
Amtec verkoopvoorwaarden
VideoTec
Amtec
Daar VideoTec slechts als intermediair optreedt, beperkt de VideoTec garantie zich tot de garantie die een eventuele verkoper van een product bereid is te geven. Het is evenwel mogelijk via Amtec een 'goede werkingsgarantie' te kopen. Wilt u graag weten, of uw nieuw aan te schaffen gebruikte apparaat in een goede staat van onderhoud verkeerd, kunt u een "500 uur" service beurt laten uitvoeren. Hierbij wordt de werking van het apparaat gecontroleerd en een technische service beurt uitgevoerd. Standaard afregelingen van de meest belangrijke mechanische en elektronische componenten worden uitgevoerd. Ook worden sterk aan slijtage onderhevige onderdelen zoals pinchroller, belt en cleaningroller vervangen. Er zijn per machine type, vaste kosten verbonden aan deze service. Mocht een storing worden geconstateerd tijdens de controle, kan deze worden gerepareerd (uiteraard in overleg) en worden de kosten gefactureerd aan de opdrachtgever. Wilt u minder risico achteraf, dan kunt u Amtec voor de aankoop een controle laten uitvoeren, waarvan de kosten (inclusief vervoerskosten van en naar Amtec) ook weer voor rekening van de opdrachtgever zijn. Dit is uiteraard alleen mogelijk als ook de verkoper met deze controle instemt. U kunt dan alsnog beslissen of u wilt kopen. De opdrachtgever betaalt in ieder geval de onderzoeks- en vervoerskosten. Andere constructies zijn na onderlinge overleg mogelijk. Als u beslist via Amtec een standaard garantie (meestal 3 maanden) af te sluiten, dan beperkt die garantie zich uitsluitend tot de reparatie uren die nodig zijn om de storing te verhelpen. Omdat het hier gaat om gebruikte apparatuur is het niet normaal mogelijk 'spare parts' te garanderen, daar hiervan de kosten in sommige gevallen boven die van de aanschafprijs van het apparaat uitgaan. Wilt u toch de zekerheid, dat ook onderdelen zijn inbegrepen in de garantie, dan kunt u hiertoe een verzekering bij Amtec afsluiten.Van zo'n verzekering zijn de kosten beduidend hoger dan van een "labour only" garantie.
Garantie wordt uiteraard door Amtec gegeven op al haar uitgevoerde werkzaamheden, mits het probleem binnen 2 werkdagen na constatering gemeld word. De maximale garantie periode bedraagt 3 maanden. Na deze periode gerapporteerde 'fouten' komen niet in aanmerking voor garantie maar kunnen uiteraard wel bij Amtec ter reparatie worden aangeboden. De garantie beperkt zich alleen tot de dienst die Amtec heeft uitgevoerd. Mocht kort na een reparatie een technisch probleem ontstaan dat voortvloeit uit het werk dat Amtec heeft uitgevoerd, vallen de reparatie uren ter correctie van het probleem onder garantie en hiervoor zullen door Amtec geen kosten in rekening worden gebracht. Gebruikte onderdelen die aangekocht zijn bij derden, vallen onder de garantie voorwaarden van de leverancier. Er wordt door Amtec geen andere garantie gegeven op onderdelen, anders dan die wordt verstrekt door de onderdelen leverancier. Garantie wordt ook niet gegeven op technische problemen die niet gerelateerd zijn aan de oorspronkelijke reparatie, maar die na de reparatie naar voren komen. Dit ter beoordeling van Amtec en bij conflict, door een onafhankelijke derde partij, welke kosten voor rekening komen van de opdrachtgever. Samenvattend geeft Amtec garantie op het door haar uitgevoerde werk, waarvoor zij een factuur stuurt en Amtec is alleen daar voor verantwoordelijk met uitzondering van geleverde onderdelen waarvan de garantie voorwaarden bepaald worden door de leverancier. Wil iemand toch totale garantie op de werking van het apparaat, dan kan hiervoor een verzekeringsvorm, samen met een servicecontract worden afgesloten.